رنگ خط کشی محوری + خرید ارزان +تست کیفیت

به مرکز خرید رنگ خط کشی محوری خوش امدید .  خرید ارزان  و با قیمت عمده را با ما تجربه کنید ، قبل از خرید کلی تست کیفیت رنگ را طبق نمونه انجام دهید . هرچندبرند ایمن رنگ سالهاست که دربازار جا افتاده است و خیلی ها که تو زمینه پیمانکاری رنگ ترافیکی فعالیت دارند برای یکبار هم که شده با ما تماس گرفته اند و ما را میشناسند .

                           

انواع رنگ خط کشی سرد معمولی                                                       

رنگ سرد متداول (پایه حلالی و یا پایه آبـی)،  هـسته  اصـلی  سیـستم  خـط کـشی

راههای کشور را تشکیل میدهد و بـه طـور کلـی از اجـزای  اصـلی  پیونـد پیگمنت (برای ایجاد فام رنگی) و حلال (آب یا حلال های آلـی) تـشکیل شـده اسـت. دردر ترکیب رنگ 6 مواردی که نیاز به خاصیت بازتاب نور برگشتی باشد از دانه های شیشه ای ترافیک استفاده میشود. در بسیاری از موارد، رنگهای ترافیک را بر اساس ماده اصـلی بـه ترکیب اصلی یک ماده پوششی است و نقش ایجاد فیلم یکنواخت و پیوسته را بر عهده دارد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، زمان خشک شدن و دوام یک رنگ متاُثر از نوع پیونده به کار رفته در تهیهُ آن میباشد.

کار رفته در ساختار شیمیایی آن، یعنی پیونده، تقسیم بندی میشوند.

رنگ خط کشی محوری

 رنگ هـای ترافیکی سرد را میتوان به گروههای عمده زیر تقسیم کرد

روغنها الئو رزینها ترکیبات پایه لاستیکی رنگهای لاتکس و یا پایه آبی رنگهای اکریلیکی پایه حلالی رنگ سرد بر پایه الکید و الکیدهای اصلاح شده پیونده به کار رفته در این گونه رنگها معمولاً الکیدها و لاستیکهای طبیعـی کلـردار (کلر و کائوچو)هستند که پس از تبخیر حلال براثر جذب اکسیژن ازمحیط و انجام واکنشهای اتواکسیداسیون به یک فیلم جامد تبدیل می شـوند. دوام بسیار کـم و همچنـین استفاده  از حلالهای نفتی، که تاثیر منفی بر روی محیط زیست دارد، باعث گردیده که در سالهای اخیربه تدریج به کارگیری رنگهای سرد پایه حلالی کاهش و استفاده از رنگهای سرد پایه آبـی و مـواد ترموپلاسـتیک گـرم افـزایش یابــد. رنگهـای ترافیکـی الکیـدی مـورد مــصرف در خط کشی های سرد به فام های سفید و زرد موجود هستند و معمـولاً بـا اسـتفاده از سیـستم پاشش اسپری معمولی و اسپری بدون هوا (ایرلس) برای خط کشی روسازی های آسفالت به کار میروند.

در مواردی که به خاصیت بازتاب بیشتری نیاز باشد، از دانه های شیـشه ای بـه نسبت 550 گرم دانه های شیشه ای به ازای هر لیتر رنگ اسپری شده بر سطح روسازی جادهاستفاده میشود.معمولاً رنگهای ترافیک بر پایه رزینهای الکیدی (اصلاح شـده و نـشده)، ارزانتـرین مواد خط کشی هستند. این نوع رنگها معمـولاً حـاوی 18 درصـد وزنـی رزیـن آلکیـد، 25 درصد وزنی دانه های شیشه ای، 25 درصد وزنی فیلر و 32 درصد وزنی پیگمنت و اکستندر در فیلم خشک میباشد . به علت قیمت مناسب و سرعت خشک شدن نسبتاً سریع آنها این نوع مواد علیرغم دوام بسیار کم، هنوز هم به طور گستردهای در خطکشی های سرد استفاده می شوند.

رنگ خط کشی محوری   

دو جریان ترافیکی که در دو جهت مخالف در حال حرکت هستند، توسط خط کشی طولی (محوری) از هم جدا می‌شوند. در را‌ه‌های کم عرضِ بین شهری که ممکن است خط کشی نشده باشند، قسمت‌هایی از راه که در نزدیکی تقاطع‌های اصلی، محل‌های عبور عابر پیاده یا تقاطع با راه آهن قرار دارند، برای مشخص کردن محور و همچنین در پیچ‌ها و بلندی‌ها جهت کنترل ترافیک که در جهت مخالف در حال حرکت است، خط کشی محوری اجرا می‌گردد

رنگ خط کشی محوری

خط کشی خطوط حرکت

خط کشی طولی خطوط حرکت برای جدا کردن جریان‌های مختلف ترافیک هم جهت، اجرا می‌شود. فاصلۀ بین خطوط حرکتی که با خط کشی مشخص می‌شوند باید ۶۵/۳ متر باشد به منظور ایجاد تعداد خط بیشتر، اجرای خطوط حرکت به عرض‌های خاص کمتر از ۶۵/۳ متر انجام می‌گیرد.

خط کشیِ محل‌های نزدیکِ موانع یا جزیره‌های وسط سواره رو

برای تشکیل چنین جزیره‌هایی، خط کشی طولی با دو خط سفید دوتایی که ترافیک جهت‌های مخالف را از هم جدا می‌کنند اجرا می‌شود. سایر خط کشی‌های درون منطقۀ جزیره نظیر هاشور و غیره باید سفید رنگ باشند رنگ های ترافیکی در اجرای خط کشی که به آنها علائم افقی نیز می گویند برای مشخص کردن حریم، نشان دادن قوانین راهنمایی و رانندگی ,نظم ترتیب دادن به وسایل نقلیه و عابران جهت جلوگیری از ترافیک و مارک کردن خیابان و جاده ها ، همچنین جهت افزایش ایمنی مسیر ها  استفاده می شوند.رنگ های ترافیکی دارای انواع مختلفی از جمله رنگ های ترافیکی گرم و سرد  و رنگ ترافیکی دو جزئی می باشند رنگ ترافیکی سرد و گرم برای خط کشی خیابان و جاده های شهری استفاده می شود و از رنگ ترافیکی دو جزئی برای خط کشی عابر پیاده ،سرعت گیر و مشخص نمودن حریم ایستگاه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ خط کشی محوری

 

شرکت ایمن رنگ تاپ با داشتن سالها تجربه و دانش در زمینه رنگ های ترافیکی سرد و گرم و دو جزئی با داشتن تیم مجرب و ماشین الات خط کشی برای رنگ سرد اکرولیک انواع خطوط عابر پیاده طراحی انواع خطوط در جاده ها و محورها و راه اندازی انواع دستگاه های اجرای خط کشی در کشور می باشد.

   خطوط محوری ترافیکی

اجرای خط كشی محوری از مهمترین عوامل  ایمنی جاده هاست.یکی از این نوع خط خط کشی خطوط برجسته کشیها که در کشور ما به اسکرید معروف هستند. اسکرید ها در دسته علائم برجسته کف خیابان قرار میگیرند صدا و لرزش ایجاد شده این خطوط باعث جلوگیری از بسیاری از حوادث جاده ای ناشی از حواس پرتی و انحراف به چپ و راست میشوند این خطوط در جاده ها و محور های مستقیم و طولانی بهترین راندمان ممکن را دارند. این خطوط بیشتر به صورت برجسته و فرو رفته در دو طرف جاده ها و محور ها و در بعضی از کشورها در بین لاین مورد استفاده قرار میگیرند.آنها همچنین در جاده ها برای اطلاع دادن به رانندگان اتومبیل و موتور سیکلت سواران (نزدیک عوارضی یا خروجی اتوبان )مورد استفاده می باشند. اسکریدهای برجسته در کشورمان نیز به صورت عمده استفاده می شوند. این خطوط نوارهای مستطیلی یا گردی هستند که به آسفالت یا بتن نو یا کهنه چسبانده میشوند و معمولاً مابین 50 تا 305 میلیمتر پهنا دارند.  ارتفاع اسکریدهای برجسته به 6 تا 13 میلیمتر می رسد، استفاده از آنها در مناطقی که نیاز به برف روبی بسیار زیاد دارند توصیه نمی شود.این خطوط هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ کارایی بهینه می باشند.

رنگ خط کشی محوری

تعریف انواع رنگ آمیزی خط کشی طولی

 • خط کشی محوری
 • خط کشی خطوط حرکت
 • خط کشیِ محل‌های نزدیکِ موانع یا جزیره‌های وسط سواره رو
 • خط کشی محل‌هایی که سبقت گرفتن در آ‌ن‌ها ممنوع است
 • خط کشی حاشیه راه
 • ادامه ﺧﻂ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ تقاطع‌ها
 • خط کشیِ تعیین محدودیت توقف
 • خط کشی لبه سواره رو
 • خط کشی‌های طولی برای وسایل نقلیه موتوری در خطوط ویژه
 • خط کشی در محل تقاطع‌های میدانی
 • خط کشی ورودی و داخل تونل‌ها، تقاطع‌های پر تردد، دهانه و روی پل‌ها

 

انواع رنگ های مورد استفاده در اجرای خط کشی معابر

رنگ های که برای اجرای خط کشی ترافیکی خیابان ها مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: زرد، سفید، قرمز، آبی، سیاه. به طور معمول این رنگ ها در خطوط خیابان به صورت زیر استفاده می شوند

خطوط زرد: جریان ترافیک در سمت مقابل را از یکدیگر جدا می کنند

خطوط سفید: مسیرهای حمل و نقلی با جهات یکسان را از هم جدا کرده و در تمامی خط کشی های عرضی نیز بکار میروند

خطوط قرمز: نشان دهنده مسیرهایی هستند که بیننده  اجازه ورود و استفاده از آن مسیر را ندارد.

خطوط آبی: محل پارک خودروی معلولان است

خطوط سیاه: در تقابل با سایر خط کشی ها بر روی آسفالت های روشن استفاده می شوند. به منظورتأکید و همچنین فضای میان خطوط زرد و سفید با رنگ مشکی پر می شوند تا قابلیت تشخیص رانندگان را افزایش دهند. ونقش محو کنندگی رنگ های قدیمی را هم می تواند ایفا کند.

رنگ خط کشی محوری

عوامل موثر چسبندگی سطح جاده

سطح جاده اي كه مواد خط كشي بر روي آن اجرا ميشود ، يكي از ارکان مهم بوده كه بر روي عملكرد خط كشي تاثیر بسزایی دارد.معمولا خط كشي ها بر روي سه نوع از سطوح زير اجرا مي شوند. سطوح با مخلوط آسفالت گرم ، سطوح بتني ، رنگ خط کشی آسفالت  حفاظتی از نظر مهندسي مواد خط كشي باید عملكردهاي متفاوتي در انواع سطوح داشته باشد.

رنگ خط کشی محوری

  ويژگي عمده سطح كه بر عملكرد رنگ خط كشي مؤثر هستند 

برجستگي و زبري سطح

حساسيت حرارتی

فرورفتگی و خلل سطح

عبور و مرور ترافیک

خط کشی سطح جاده به هر نوع وسیله یا ماده ای گفته می شود که در سطح جاده به منظور انتقال اطلاعات رسمی استفاده می شود. آنها معمولاً با ماشین‌های علامت‌گذاری جاده (همچنین به عنوان تجهیزات علامت‌گذاری جاده یا تجهیزات علامت‌گذاری روسازی نیز شناخته می‌شوند) قرار می‌گیرند. آنها همچنین می توانند در سایر امکانات مورد استفاده وسایل نقلیه برای علامت گذاری مکان های پارکینگ یا تعیین مناطق برای استفاده های دیگر استفاده شوند. در برخی کشورها و مناطق (فرانسه، ایتالیا، چک، اسلواکی و غیره)، خط کشی جاده ها به عنوان علائم ترافیکی افقی در نظر گرفته می شود، در مقابل علائم ترافیکی عمودی که روی پست ها قرار می گیرند. خط کشی سطح جاده در جاده های آسفالت شده برای ارائه راهنمایی و اطلاعات به رانندگان و عابران پیاده استفاده می شود. یکنواختی نشانه‌ها عامل مهمی در به حداقل رساندن سردرگمی و عدم اطمینان در مورد معنای آنها است و تلاش‌هایی برای استاندارد کردن چنین علامت‌هایی در سراسر مرزها وجود دارد. با این حال، کشورها و مناطق خط‌کشی‌های سطح جاده را به روش‌های مختلف دسته‌بندی و مشخص می‌کنند خطوط سفید را خطوط سفید مکانیکی، غیر مکانیکی یا موقتی می‌نامند. آنها می توانند برای ترسیم خطوط ترافیکی، اطلاع رسانی به رانندگان و عابران پیاده یا به عنوان تولید کننده سر و صدا در هنگام عبور از جاده یا تلاش برای بیدار کردن راننده خواب در هنگام نصب در شانه های جاده استفاده شوند. خط کشی سطح جاده همچنین می تواند مقررات پارکینگ و توقف را نشان دهد.تلاش مستمری برای بهبود سیستم خط‌کشی جاده‌ها انجام می‌شود و پیشرفت‌های فناوری شامل افزودن بازتابی به عقب، افزایش طول عمر و کاهش هزینه نصب می‌شود.

 

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما