تولید رنگهای ترافیکی و معرفی انواع انها

امروزه با توجه به نیاز جامعه به علامت گذاری جاده ها و اسفالت ها از انواع رنگهای صنعتی ترافیکی  استفاده کرد. بنابراین استفاده از بهترین رنگهای خط کشی اسفالت می تواند منجر به افزایش دید رانندگان و عبور کنندگان گردد. در اینجابه پاره ای  از رنگهای مورد استفاده در سازمان ترافیک را باهم بررسی می کنیم. تولید رنگهای ترافیکی و معرفی انها را باهم ادامه می دهیم.

  رنگ های سرد تک جزیی

این رنگ از یک جزء تشکیل شده و در دمای محیط اجرا میشود و فقط می تواند بر پایه رزین ها از جمله رزین آلکید و آلکید اصلاح شده ، کلرکائوچو و آکرلیک های معمولی باشد. رنگ های سرد برپایه رزین های آکرلیک به لحاظ خط کشی جاده ها از استقبال زیادی برخوردارهستند این رنگ ها می توانند پایه حلالی و پایه آبی باشند. البته به دلیل شرایط آب و هوایی و نبود تکنولوژی در ایران عمده تولید بر پایه حلال است. که تخریب زیست محیطی را دارد که در حال حاضر بررسی به روی رنگ های پایه آبی که سریع تر خشک میشوند رو به افزایش است که متاسفانه الان به خاطر قیمت بالا استقبال زیادی از آن نمی شود.

رنگ سرد پایه حلال غالبا با خارج شدن حلال از آن و ایجاد فیلم خشک آن مورداستفاده قرار می گیرد و تولید آن در کارخانه  مخلوط کردن آنها با رزین آکرلیک که عمدتا با 60 درصد جامد و40 درصد حلال تولید می شود . تشکیل رنگ یعنی حل شدن دانه های رنگدانه که معمولا سفید یعنی دی اکسید تیتانیوم دربین ملکولهای رزین میباشد. که این عمل با اختلاط رزین و حلال و دانه های تیتان به صورت آهسته وتکان میکسرتولید میشود. به رنگ تولید شده مقداری ادیتو مختلف ازجمله فیلرها که معمولا کربنات کلسیم بوده و همچنین مواد ضد رسوب و ضد کپک اضافه میشود. که باعث ماندگاری طولانی مدت رنگ و همچنین فیلرها میشود.

تولید رنگهای ترافیکی

رنگ ترافیکی سرد را با توجه به ساختار شیمیایی آنها به چند گروه دسته بندی میشود
  • رزین آلکید
  • رزین های الکید اصلاح شده با روغن های خشک شونده
  • لاستیک های کلردار
  • رنگ های لاتکس و پایه آبی
  • رنگ های آکرلیک پایه حلالی

رنگ سرد برپایه الکیدو الکیدهای اصلاح شده

ترکیب استفاده شده در این نوع رنگ معمولا آلکیدها و لاستیک های طبیعی کلردار یا همان کلروکائوچوهست که بعد از تبخیر حلال بر اثرجذب اکسیژن از محیط و انجام واکنش های اتواکسیداسیون به یک فیلنپم جامد تبدیل می شود،طول عمر کم و استفاده از حلال های نفتی که تاثیرگذاری منفی روی محیط زیست دارد،باعث شده که به مرور زمان استفاده از رنگ های سرد پایه حلالی کم شود و استفاده از رنگ های سرد پایه آبی و مواد ترموپلاستیک گرم زیاد شود .

رنگ های ترافیکی سرد با جلوه سفید و زرد موجود هست و معمولا با استفاده از سیستم پاشش اسپری معمولی و اسپری ایرلس برای خط کشی روسازی آسفالت کاربرد دارد،البته رنگ ترافیکی بر پایه رزین های الکیدی چه اصلاح شده و چه اصلاح نشده ارزانترین مواد خط کشی هستند ، این نوع رنگ ها معمولا حاوی 18 درصد وزنی رزین آلکید،25درصد وزنی دانه های شیشه ای،25درصد وزنی کربنات و تالک و 32 درصد وزنی پیگمنت و اکستندردر فیلم خشک است .

تولید رنگهای ترافیکی

رنگ های سرد بر پایه الکید اصلاح شده با کلروکائوچو

رنگ ترافیکی برپایه رزین کائوچوی طبیعی کلرینه شده سیستمی هستند که با تغییر در ماده ی پایه برای افزایش مقاومت و طول عمر بیشتر به کار می روند.این نوع رنگ ترافیکی ، از رزین آلکیدی که با نوع خاصی از اسیدهای چرب و یا الکید بلند روغن که نسبت 1 به 5 با رزین کلروکائوچو اصلاح ساخته شده اند، علاوه بر جزء رزینی مقدار مناسبی از نرم کننده و خشک کن ها برحسب نوع فام رنگی پیگمنت و فیلر در ترکیب آنها وجود دارد .

رنگ ترافیکی بر پایه رزین کائوچوطبیعی کلرینه شده است ،که بعد از خشک شدن سخت و شکننده می شود و ثبات سایشی بسیار پایینی دارد در مقایسه با الکیدهای اصلاح شده به کارگیری و اجرای رنگ های کلروکائوچو به علّت زمان خشک شدن تقریبا طولانی در مناطقی با حجم ترافیک بالا یا دارای ترافیک پیچیده غیرقابل اجرا است،به دلیل دوام کم و مشکلات زیست محیطی ناشی از رهاسازی حلال در محیط از این نوع سیستم کمتر در خط کشی های محوری جاده ها استفاده می شود .

رنگ های سرد برپایه رزین های آکرلیک پایه حلالی

فرمول رنگ ترافیکی برپایه رزین آکرلیک پایه حلالی با نام ترموپلاستیک سرد شناخته می شود که بسیار مشابه با فرمول رنگ های آکرلیکی مورد مصرف در صنت ساختمانی است. سریع خشک شدن ، دوام شیمیایی خوب ، انعطاف مناسب ، چسبندگی خوب روی سطح رنگ های قدیمی و گچی شده و پایداری نوری بالا ویژگی های رنگ ترافیکی سرد پایه آکرلیکی است .

رنگ های سرد بر پایه رزین آبی

رنگ پایه آبی لاتکس نوعی رنگ ترافیکی هست که مصرف آن با سرعت کمی در سیستم خط کشی روسازی رو به جلو رفتن است ،رنگ سرد پایه آب از آب به عنوان رقیق کننده و یا حلال رنگ استفاده می شود . این رنگ یک جایگزین مناسب برای رنگ سرد پایه حلال است،برای اینکه ترکیب های آلی فرار مانند حلال های آلی نظیر تولوئن و یا سایر تینرها بسیارکمی است . حلال های آلی به جز هزینه بر بودن مسائل زیست محیطی را هم دارد به همین علت کشورهای پیشرفته متولیان خط کشی از رنگ های فاقد ترکیبات آلی فرارمثل آکرلیک های پایه آبی لاتکس،در جاده ها استفاده میکنند.

مدت خشک شدن رنگ و ایجاد فیلم خشک کاملا تحت تاثیر شرایط جوی قراردارد تغییر دما و رطوبت مواردی هستند که باعث به وجود آمدن محدودیت در اعمال خط کشی راه ها می شوند برای یک آکرلیک پایه آبی متداول زمان خشک شدن بین 10 دقیقه تا 2 ساعت متغییر است. برای یک آکرلیک پایه آبی سریع خشک شونده زمان خشک شدن بین 5 دقیقه  تا 40 دقیقه متغییر است. از طرف دیگر سرعت هوای روی زمین قابل توجه است چون زمانی که سرعت از8 متر در دقیقه به 69 متر در دقیقه می رسد زمان خشک شدن با ضریب 3 کاهش می یابد.

رنگ ترمو پلاستیک گرم ترافیکی 

این رنگ از آلریگیت ها،پیگمنت ها،پیونده،دانه های شیشه ای و اکستندرها تشکیل میشود و با حرارت نرم میشود و به محض سردشدن سخت می شود.

هزینه تهیه و  اجرای خط کشی رنگ گرم حدود دو تا سه برابر هزینه رنگ سرد میباشد ولی به خاطر طول عمر زیاد با صرفه است . تفاوت رنگ گرم و سرد برگشت پذیری رنگ گرم است اگر مجدد بعد از تشکیل فیلم خشک تا دمای بالا حرارت داده شود دوباره ذوب میشود و مایع می شود .

تولید رنگهای ترافیکی

سه نوع رزین وجود دارد

  • رزین های الکیدی
  • هیدرو کربنی
  • اپوکسی ، که در تولید رنگ ترموپلاستیک گرم مورد استفاده قرار میگیرند .

مواد ترمو پلاستیک بر پایه رزین الکیدی و هیدروکربنی

رزین هیدرو کربنی از مواد نفتی و رزین های آلکیدی از چوب گرفته شده اند. از ترموپلاستیک هیدروکربنی فقط در موارد خاص استفاده می شود .

ترموپلاستیک الکیدی و هیدرو کربنی غالبا حاوی 18 درصد وزنی رزین و 25 درصد وزنی دانه های شیشه ایی و 25 درصد وزنی فیلر و32درصد وزنی پیگمنت و اکستندر هستند . مواد ترموپلاستیک و رنگ آلکیدی شباهت در ترکیب و اجزا دارند مثل رزین الکید ، دانه های شیشه ای، پیگمنت و اکستندر و فیلر ،ولی رنگ آلکیدی  با یک حلال مناسب به صورت یک فیلم نازک اجرا میشود ، قابل توجه که مواد ترموپونیک سریع تر خشک میشود و دوام طولانی و بازتاب نور برگشتی منحصر به فردی نسبت به رنگ های ترافیکی دارد .

اپوکسی ترموپلاستیک

اپوکسی ترموپلاستیک نوعی رنگ هست که از رزین  اپوکسی ترموپلاستیک ،پیگمنت پرکننده و دانه های شیشه ای ساخته شده است و بر عکس اپوکسی ترموست برای شکل گرفتن جامد نیاز به شروع کننده و سخت کننده ندارد طبق آمار به دست آمده مواد اپوکسی در مقایسه با رنگ ترافیکی الکیدی با شرایط شبیه به هم از نظر حجم ترافیک و شرایط آب و هوایی ماندگاری حدود شش برابر دارد.

تولید رنگهای ترافیکی

رنگ پلاستیک سرد

بر پایه پلیمر میتل متاکریدات تولید می شود و به عنوان یک ماده غیر سمی واکنش دهنده در محیط اجرا ، دو جزیی و پخت شونده در دمای معمولی شناخته شده است .استفاده از واژه سرد به خاطر این است که این نوع رنگ و اجرا کردن برروی سطح دردمای معمولی انجام می گیرد .

فرمول نسبت مخلوط کردن 4 به 1 رزین به کاتالیزور روی سطح اجرا می شود.

مواد 100% جامد هست و قبل ازاجرا عمل مخلوط کردن مواداولیه با هم در همزن انجام میشود که دارای واکنش های گرما زا هست .

رنگ اپوکسی سرد

رنگ سرد اپوکسی دو جزیی هست.این نوع رنگ برای خط کشی دوام خوبی دارد مقاومت سایش مناسبی دارد که قابلیت روش اسپری را هم دارد نکته مهمی در مورد فرموله کردن چنین مواد خاصی تنظیم زمان پخت چسبندگی و حفظ درخشش رنگ مناسب می باشد .

 پلی استرهای جامد

این نوع رنگ برای خط کشی جاده های آسفالت با حجم تردد متوسط تا زیاد کاربردی است.اما به خاطر مدت طولانی خشک شدن و فیلم خشک نسبتا طولانی زیاد مورد استفاده قرارنمی گیرد .

نوارهای پیش ساخته و علائم برجسته رو سازی

نوارهای پلاستیک سرد که برای خط کشی راه ها است مثل نوارهای طویل در عرض های متفاوت به درخشش های رنگی مختلف مانند سفید و زرد با اندازه های متفاوت موجود است.نوارهای پیش ساخته ای که طول عمر بالای یک سال داشته باشند نوارپیش ساخته ترافیکی بادوام گویند .

پلی یورتان

پلیمرهای انعطاف پذیر

انواع رنگ های سرد دو جزیی ترافیکی

مواد رنگی اپوکسی دوجزیی

جز اول دارای رزین ، پیگمنت ، پرکننده و دانه های شیشه ایی است و جز دوم حاوی شروع کننده واکنش تکمیل پلیمر است درصد رزین به عامل پخت 5 به 1 است ، زمان پخت خط کشی های اپوکسی به عوامل زیادی بستگی دارد مثل نوع عامل پخت و دمای رویه راه در زمان اجرا. زمان پخت بعضی از مواد اپوکسی 40 دقیقه هم میشود ولی اپوکسی های سریع پخت شونده در حدود 30 ثانیه هم موجود است. این مواد گران تروعمرمفید کمتری نسبت به بقیه اپوکسی ها دارد.

یکی از بیشترین مشکلات رنگ اپوکسی دو جزیی ترافیکی نداشتن  ثبات درخشش رنگی آن است و در بیشتر موارد مواد اپوکسی در برابر نور خورشید باعث رنگ پریدگی و یا گچی شدن می شود و یکی از معایب دیگر طولانی شدن زمان خشک شدن آن است .

تولید رنگهای ترافیکی

رنگ های پلی استری دوجزیی سرد ترافیکی

رنگ  پلی استری نسبت به خط کشی رنگ سرد با وجود شرایط مشابه خاصیت پوشانندگی بهتری دارد و در نور روز دید بهتری را ایجاد میکند . جز اول دارای رزین پلی استر ، پیگمنت و پر کننده و گلاسبید است و جزء دوم دارای ترکیب متیل اتیل کتون پراکساید هست و به عنوان کاتالیزور و تسریع کننده زمان پخت عمل می کند .

معایب این نوع رنگ این هست زمانی که روی آسفالت جدید اجرا می شود به خاطر وجود روغن های آزاد بر روی سطح روسازی پوسته پوسته می شود و این عیب باعث ایجاد حفره های ریز در کل سطح فیلم خط کشی می شود و باعث طول عمر بسیار کوتاه رنگ می شود .

به خاطر  سمی بودن اتیل متیل کتون پراکساید باید در زمان اجرا از وسایل محفاظتی کامل استفاده کنید.

پلی اوره

پلی اوره یک ماده کاملا جامد و دو جزیی هست و به عنوان یک پوشش چند منظوره است . پلی اوره در محیط های بسیار ساینده مانند ریل های اتومبیل عملکرد بهتری نسبت به سایر رنگ ها دارد .

منحصربودن پلی اوره باعث شده که به عنوان یک رنگ ترافیکی مقاوم با طول عمر قابل قبول مورد توجه قرار بگیرد

این ویژگی ها عبارتند از

ثابت بودن درخشش رنگی خوب زمانی که در معرض اشعه قرار دارد

خشک شدن در کوتاه ترین مدت زمان 3 تا 8 دقیقه ای در دماهای مختلف

قابل اجرا در دماهای پایین سطح روسازی مثل 5 درجه سانتی گراد

نداشتن تاثیرپذیری از رطوبت

چسبندگی عالی بر روی سطوح روسازی بتن و آسفالت

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما