رنگ های ترافیکی گرم و ازمایش های قبل و بعد از اجرا

اجرای رنگ های ترافیکی گرم مانند اسکرید و اکستروژن رنگ و رونق سالهای اولیه ای که در خط کشی رواج شده بود ندارد. درادامه به ازمایش های قبل و بعد از اجرا ی رنگ ترافیکی گرم می پردازیم. چون رنگ های اجرا شده اسکرید و اکستروژن به علت اختلاف ضریب انبساط حرارتی و پارامترهای دیگر تاثیرات مخربی بعد از اجرا روی اسفالت می گذاشتند.

خصوصیات رنگ های ترافیکی گرم

  • رنگ ترافیکی گرم به صورت گرانول و بلوکی می باشد.
  • در بسته های 25 کیلویی و قابل حمل به مخزن پیش گرم کن باشد.
  • این مواد 6 ماه بعد از نگه داری باید قابلیت جریان پذیری داشته باشند.
  • این مواد باید قابلیت ذوب شدن از دمای 190.6 در جه داشته باشند.
  • این مواد از دمای 205 درجه سانتی گراد تا 220 درجه سانتی گراد در هنگام اجرا ذوب می شوند.
  • می توان تحت استاندارد مشخصی این مواد را تولید کرد و بیش از 7 نوع مواد درتولید رنگ ها ی گرم بکار می رود .

اجرای رنگ های ترافیکی گرم ترموپلاستیک

معمولا اجرای مواد رنگ خط کشی گرم به صورت اسکرید و اکستروژن و اسپری انجام می شود. و اجرای رنگ گرم نیاز به تجهیزات خاص خودش را دارد و برای جاههایی که متراژ کم است به صرفه نیست که ماشین الات خط کشی گرم به انجا برود. چون یه مخزن پیش گرم کن و خود دستگاه خط کشی رنگ ترافیکی و تمام متعلقات هزینه جابه جایی دارند.

وزن مخصوص رنگ های گرم ترافیکی

وزن مخصوص مواد خط کشی رنگ گرم ترافيكی ترموپلاستيك با فام های سفید و زرد باید بین 1.9 تا 2.35 گرم بر سانتی متر مکعب باشد .وزن مخصوص رنگ ترافیکی بر اساس استاندارد ASTM D 153 و در دمای 25 درجه ی سانتی گراد تعیین می شود .مطابق با استاندارد اشتو 249 وزن مخصوص اسکرید و اکستروژن نباید بیش از 2.35 و برای رنگ گرم اسپری نباید بیش از2.15 باشد.

ازمایش های فاکتور روشنائی بعد از اجرای رنگ ترافیکی گرم

مواد رنگ گرم ترموپلاستیک در این ازمایش به مدت 4 سات و 5 دقیقه در دمای 190 درجه جرارت داده می شود بعد از اجرا روی صفحات فلزی و خنک شدن در دمای 25 درجه سانتی گراد میزان روشنایی نمونه‌های خط كشی رنگ گرم ترموپلاستيك با استفاده از یک اسپكتروفتومتر و با هندسه 0.45 منبع نوری C  اندازه گیری ‌می‌شود .فاکتور روشنائی رنگ گرم ترافیکی سفید بر اساس استاندارد نباید کمتر از 65 و با فام زرد نباید کمتر از 40 باشد.

رنگ های ترافیکی گرم

ازمایش نقطه ی نرم شوندگی رنگ گرم ترافیکی

نقطه نرم شوندگی رنگ گرم نباید کمتر از 65 درجه سانتی گراد باشد. با انجام آزمایش طبق روش گوی و حلقه در مطابق با ضمیمۀ F از استاندارد EN 1871 انجام می شود. این ازمایش یه جورایی به از مایش اسلامپ بتن شبیه است .جهت خرید رنگ ترافیکی گرم با ما تماس بگیرید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما