خط کشی رنگ گرم و ازمونهای میدانی و استانداردها

برای اینکه یک خط کشی رنگ گرم ترموپلاستیک ازمونهای مورد نظر را پاس کرده باشد پودری که در دستگاه پیش گرم و پس گرم استفاده می شود باید ازمونهای مورد نظر را پاس کرده باشد تا یه خط کشی رنگ گرم مورد قبول داشته باشیم.نمونه برداری از پودر ترموپلاستیک و نمونه برداری بعد از گرم شدن رنگ گرم و نمونه بر داری بعد از سرد شدن ان انجام می گیرد.

خط کشی رنگ گرم و نمونه برداری ان

خط کشی رنگ گرم هم به صورت اسپری و اسکرید و اکستروژن انجام می گیرد که باید برای ان قبل از اجرا نمونه ازمایشگاهی تهیه شود و به طور معمول یک کیسه از هر بچ محصول انتخاب شده و سه نمونه 4 کیلویی از سه کیسه برداشت شده و با هم مخلوط می شود و در یک اون ریخته می شود و 70 الی 80 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه نرم شوندگی حرارت می بیند و به فاصله 20 دقییقه از اون بیرون می اورند و وقتی نمونه به حرارت 50 درجه بالای نقطه نرم شوندگی رسید روی یک سطح مناسب ریخته می شود.

نمونه برداری از مخلوط مذاب رنگ گرم خط کشی

سه نمونه 4 کیلو گرمی از از دستگاه پیش گرم بر داشته و تاریخ نمونه بر داری و محل نمونه بر داری و پیمانکار و کار فرما و نام شرکت سازنده رنگ گرم وزن دقیق نمونه و خصوصیات شیمیایی و نوع رزین و حداکثر دمای ممکن برای حرارت دهی و سایر اطلاعات مورد نیاز روی نمونه های ازمایشگاهی قید می شود.و برای کنترل کیفی ارسال می شود.

تعیین خصوصیات رنگ گرم بعد از نمونه برداری

 • تعییین خصوصیات رنگ پودری مطابق با استاندارد EN1871
 • حرارت دهی و تعیین ثبات دمایی مطابق استاندارد اروپایی 1871
 • پس از حرارت دهی مطابق استاندارد اروپایی 1871

ازمونهای تعیین ثبات دمایی رنگ خط کشی گرم

 • باید مقدار مجاز مواد تشکیل دهنده رنگ گرم مشخص شود.
 • مواد خط کشی گرم باید مطابق با استاندارد BS3262 و اشتو 249 باشند.
 • پس باید درصد مواد تشکیل دهنده رنگ گرم ترافیکی باید صحیح باشدتا بتواند این ازمونها را پاس کند
 • استفاده از ترکیبات حاوی سرب، کادمیوم و کروم شش ظرفیتی دراین مواد ممنوع ‌می‌باشد و میزان مجاز این عناصر در ترکیب مواد، زمانی که توسط آزمون X-Ray فلورنس یا ICR و یا هر تکنیک دستگاهی مناسب دیگری ارزیابی ‌می‌شوند، نباید بیش از 100 ppm باشد.
خط کشی رنگ گرم

سایز پیگمنت های خط کشی رنگ گرم

پیگمنت های رنگ خط کشی و پرکننده های ان باید صدرصد از الک 80/2 رد شوند و بیش از 65 تا 95 درصد انها از 600 میکرون ریز تر باشند .مطابق با استاندارد ASTM D476 پیگمنت سفید مصرفی باید حداقل 80 درصد دی اکسید تیتان نوع روتیل باشد . پیگمنت های زرد مصرفی و زرد کروم یا سایر پیگمنت ها باید مقاوم حرارتی باشند .و پیگمت زرد کرومات در کل ترکیب نباید بیش از 5 در صد کل باشد.

مقاومت در برابر ضربه و مواد شیمیایی رنگ گرم خط کشی

مطابق باید استاندارد ASTM D2792 مواد خط کشی در مقابل مواد شیمیایی مانند کلرید سدیم و کلرید کلسیم و روغن ها مقاومت کافی داشته باشد و ترک بر ندارد. در بررسی از مایشگاهی نباید هیچ تخریبی در ان دیده شود مطابق با استاندارد EN1871 نمونه های ازمایشگاهی در مقابل گوی های فلزی مقاومت کافی نشان دهند و شکستگس در ان رخ ندهد. در پایان از مایش نمونه هایی که شکستگی در ان رخ نداده به عنوان نمونه مورد تائید در نظر گرفته می شوند.

خط کشی رنگ گرم

ازمون مقاومت در مقابل حرارت رنگ گرم خط کشی

نمونه را به مدت 6 ساعت در دمای 200 در جه سانتی گراد نگه داشته می شود و به ترتیب تا دمای اتاق سرد می گردد. باید حداکثر دمای حرارت دهی اعلام شده توسط تولید کننده رنگ ترافیکی به عنوان حداکثر دمای آزمون انتخاب گردد. پس از انجام آزمون خواص نمونه از جمله تغییرات در فام و فاکتور روشنایی، و نقطۀ نرم شوندگی نمونه UV مقاومت در برابر نفوذ، ضریب سایش، مقاومت در برابر اندازه گیری ‌می‌شود.و کلیه خواص باید در حد استاندارد و قابل قبول باشد.

ازمون میدانی و پایانی

 • فاکتورههای روشنایی فام های رنگی
 • نقطه ی نرم شوندگی نباید بیش از 10 درجه سانتی گراد باشد.
 • زمان مقاومت در برابر نفوذ
 • مقاومت در برابر جریان پذیر ی یا اسلامپ نمونه
 • مقاومت در برابر سرخوردگی
 • مقاومت چسبندگی یا استحکام پیوند بعد از زدوب شدن در دمای 190 درجه و اجرا با ضخامت 1500 میکرون
 • اندیس زردی
 • میزان انعکاس
 • مقاومت در برابر ترک خوردگی

نکات مهم در ازمونها ی رنگ خط کشی گرم

 1. سطح بلوک در ازمونها بدون پرایمر می باشد
 2. ازمون در دمای 24 درجه سانتی گراد انجام می شود .
 3. دمای اجرای مواد خط کشی 190.6 درجه سانتی گراد است .

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما