تولید و فروش رنگ ترافیک سردو گرم

برای تهیه رنگ خط کشی نگران نباشید ما بهترین رنگ ها ی ترافیکی را که بخواهید برای شما تولید و تامین می کنیم. این روزها متاسفانه سو استفاده از نام برندها مد شده است و بعضی از فروشندگان از نام برند ها سوء استفاده می کنند. و به نام برند های معروف جنس اشون را می فروشند ما سعی کردیم خودمون باشیم و کار کسی را به اسم شرکت خودمون نمی فروشیم. توجه شود که فقط سایت مرجع ما ایمن رنگ تاپ است.

رنگ ترافیک گرم

فروش رنگ ترافیک گرم و سرد

فروش رنگ های ترافیکی سرد و گرم برای تمام مناطق ایران،اماده ارسال هستیم.تحت هر شرایطی در تولید پایین ترین سطح رنگ از لحاظ قیمت هم  استاندارد رنگ ترافیکی را رعایت می کنیم. و قیمت ها از 13000 تومان تا 22000 هزار تومان برای رنگ ترافیکی سرد با رقیق کنندگی تینر است. برای رنگ های دوجزئی تا 32000 تومان به فروش می رسد.نگران کیفیت رنگ ها نباشید قیل از خرید می توانید ازمایش کنید.

رنگ ترافیک گرم

ماندگاری رنگ ترافیک گرم و سرد

 • شرایط اب و هوایی
 • کیفیت و وضعیت اسفالت
 • ضخامت فیلم خشک رنگ
 • میزان تردد
 • توجه شود که فقط میزان رزین بکار رفته دلیل بر کیفیت بالای رنگ های ترافیک نیست.

رنگ ترافیک گرم

ازمون های استاندارد در رنگ ترافیک گرم و سرد چیست؟

 1. وضعیت ظاهری رنگ در قوطی (رویه بستن و ته نشینی و نایکنواختی در رنگ و بو و کپک زدگی در انواع اب پایه)
 2. درصد جامد وزنی پوشش چقدر است؟
 3. درصد پرکننده معدنی چقدر است؟
 4. حداقل درصد وزنی رزین در فیلم خشک چقدر است؟
 5. درصد وزنی رزین  در رنگ مایع چقدر باید باشد؟
 6. حداقل قدرت پوشش تر چند متر مربع  است؟
 7. حد اکثر دانه بندی پوشش چند میکرون است؟
 8. زمان خشک شدن سطحی پوشش ترافیکی حداکثر چقدر است؟
 9. زمان خشک شدن کامل فیلم پوشش با ضخامت مشخص چقدر است؟
 10. حداقل درصد انعکاس با زاویه 45 در جه برای رنگ زرد و سفید چقدر است؟
 11. میزان مقاومت در برابر محلول نمک برای عدم تغییر فاکتور روشنایی؟

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما