رنگ ترافیکی چیست ؟ مشخصات ، عمده ارزان

یک کیلو رنگ ترافیکی برای پوشش چند متر مربع استفاده میشود ؟ رنگ ترافیکی چیست ؟  رنگ عمده ترافیکی ارزان  را از کجا خرید کنیم ؟ مشخصات یه رنگ ترافیکی استاندارد چیست ؟ در کف پارکینگ استفاده از رنگ ترافیکی میتواند در مشخص کردن جای ایستادن اتومبیلها موثر باشد ولی نه تنها در کف پارکینگ بلکه در در همه کاربردهای دیگر استفاده از رنگ ترافیکی موثر است. باید بدانیم که هرکیلو رنگ ترافیکی چند مترمربع را پوشش میدهد.

رنگ ترافیکی چیست

برای خطکشی با چه ضخامتی باید رنگ ترافیکی اجرا شود

ضخامت رنگی که برای استفاده در خطکشی ها استفاده میشود در تعیین میزان مصرف رنگ ترافیکی در هر متر مربع یا هر متر طول خیلی موثر است. برای اجرای رنگ سرد خط کشی با ضخامت 400 میکرون الی 350 میکرون و برای اجرای رنگ ترافیکی دوجزئی ضخامت 2000 تا 4000 میکرون کافی است . برای اجرای رنگ گرم ترافیکی اسپری ضخامت 1500 تا 2000 میکرون کافی است.

رنگ ترافیکی چند جزئی

بخاطر عدم وجود حلال در این نوع رنگ امکان اجرای آن در هر ضخامتی وجود دارد. معمولا در ضخامت 2000 میکرون تا 4000 میکرون اجرا می شود. شرایط اجرای رنگ دوجزئی با رنگ سرد خیلی متفاوت است و قلق های اجرائی  خاص خود را دارد.

رنگ سرد ترافیکی  عمده ارزان 

بخاطر وجود حلال در این رنگها امکان اجرای آن در هر ضخامتی وجود ندارد. در اجرای خیلی ضخیم رنگ ، این رمگ براحتی خشک نمی شود. و حالت خمیری می ماند . به این رنگ هواخشک تک جزئی هم می گویند. جهت خید رنگ سرد ترافیکی به صورت عمده و با قیمت ارزان با کارشناسان فروش این واحد تماس بگیرید.

رنگ ترافیکی چیست

رنگ گرم ترافیکی

رنگ گرم ترافیکی در روش اجرا با اسپری با ضخامت 1500 میکرون و در روش اجرا با اسکرید تا 3500میکرون و در روش اجرای ترموپلاست تا 6000 میکرون را  به روش اکستروژن میتوان روی سطحی که از قبل با پرایمر مخصوص رنگ گرم پوشیده شده است اجرا کرد و پس از خشک شدن سطحی محکم و یکنواخت خواهیم داشت.ماندگاری این رنگ ها از 18 ماه تا سه سال است و در تمام طول مدت بهره برداری ، بازتاب خوبی دارد.

برای یک متر مربع چند کیلو رنگ ترافیکی تک جزئی لازم است

برای پوشش دهی یک لایه خشک رنگ ترافیکی با فام سفید با ضخامت700 میکرون حالت تر ، یک کیلو و100 گرم برای هر متر مربع و رنگ فام زرد1کیلو و200 گرم در هر متر مربع کافی است.

رنگ ترافیکی چیست

برای یک متر مربع چند کیلو رنگ ترافیکی دوجزئی لازم است

برای پوشش دهی یک لایه رنگ ترافیکی دو جزئی با ضخامت 3000 میکرون برای هر متر مربع3.5کیلوگرم رنگ کافی است.برای هرمتر مربع چند کیلو رنگ ترافیکی دوجزئی استفاده میشود. هر کیلو گرم رنگ ترافیکی سرد پایه آب تقریبا یک متر مربع را باید  پوشش دهد. البته بسته به نوع زیر سازی سطح متراژ فرق میکند.در واقع ضخامت لایه ها فرق میکند در حالت خشک 300 میکرون ،در حالت تر600 تا 700 میکرون است.

رنگ ترافیکی چیست

بارش باران و رنگ ترافیکی 

با وجود شرایط مطلوب، در صورتی که تا دو ساعت بعد، احتمال بارندگی وجود داشته باشد، نباید رنگهای پایه حلالی  را اجرا کرد. حتما صبر کنید که اب سطح اسفالت خشک شود. وگرنه دشمن این رنگ همان رطوبت است. برای تست نبود رطوبت سعی کنید یک پلاستیک را پهن کرده و چهار گوش ان را سنگ بندازید و اگر فردا صبح سطح زیر کار عرق کرده بود هنوز رطوبت داریم. و نباید اجرا کرد .

کار در شب هنگام اجرای رنگ ترافیکی 

عموماً به هنگام شب دمای هـوا کـاهش یافتـه و رطوبـت نـسبی محـیط افـزایش مییابد، در نتیجه خطکشی های اجرا شده در شب کنـدتر خـشک شـده و بـرای اطمینـان از تثبیت دانه های شیشه ای نیاز به مراقبت طولانی مدت دارند. بنابراین بـه طـور کلـی اجـرای خطکشی سرد پایه آبی در شب و یا صبح خیلی زود توصیه نمیشود.

رنگ ترافیکی چیست

فیلم ضخامت رنگ ترافیکی  سرد 

ضخامت فیلم رنگ باید به حدی باشد که 60 درصد از قطر دانه های شیشه ای درآن فرو رود. بعنوان مثال وقتی که از دانه های شیشه ای بزرگ استفاده میشود، ضخامت فیلم خشک  بدون دانه های شیشه ای نباید کمتر از350 میکرون باشد. از طرفی بـرای دسـتیابی بـه زمـان خشک شدن مناسب، فیلم رنگ نباید بیش از حد ضخیم شود. بهترین حدِ ضخامتِ فیلم تَر برای رنگهایی با درصد جامدِ حدود 60 درصد 650 الی700  میکرون است.باید برای خرید رنگ ترافیکی گرم و سرد و و دریافت قیمت رنگ دوجزئی با ایمن رنگ تاپ همراه شویم.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما