رنگ های مخصوص ترافیکی

خرید راحت و بی دردسر و اسانترین ،رنگ های مخصوص ترافیکی را با ما تجربه کنید.رنگ های سرد ترافیکی تک جزئی بر پایه اب و پایه حلال به رنگ های سفید و زرد و حتی فام های دیگر  رنگ های درخواستی شما را می پذیریم و بسته به نوع درخواست شما،برای شما میفرستیم.از سایت ما بازدید کنید.و نیازهای ترافیکی خود را مرتفع کنید.

رنگ های مخصوص ترافیکی

رنگ های مخصوص ترافیکی

  • رنگ سرد ترافیکی تک جزئی بر پایه اب و پایه حلال
  • رنگ های ترافیکی سرد دوجزئی سفید  بر پایه حلال تینر
  • رنگ ترافیکی سرد دوجزئی زرد بر پایه حلال تینر
  • رنگ ترافیکی گرم ترموپلاست
  • رنگ ترافیکی سه جزئی که ضخامت بالای 2500 میکرون را جواب میگیرید.

رنگ های مخصوص ترافیکی

قیمت مناسب رنگ های مخصوص ترافیکی

قیمت رنگ های ترافیکی نسبت به کیفیت ان بسیار مناسب است.و برای سطوح سیمانی و اسفالت مناسب می باشد.و پوشش عالی ومناسبترین چسبندگی و سختی خوبی در شرایط جوی دارد. و رنگ های سه جزئی با ضخامت 2500 میکرون و رنگ های دوجزئی با ضخامت 700 میکرون و رنگ های ترافیکی سرد با ضخامت 400 میکرون جواب می دهد.

رنگ های مخصوص ترافیکی

رنگ ترافیکی فام سفید

فام سفید به عنوان فام اصلی در رنگ های خط کشی کشور تعیین شده است.خط کشی با فام سفید ،به عنوان فام اصلی برای خط کشی زاههای کشور تعیین شده است.خظ کشی فام سفید مشخص کننده خطوط عبور خودروها در میر یکسان ،مسیر مخالف و یا مشخص کننده خطوط حاشیه ای جاده است.می توان از استر سیاه برای کارائی بیشتر رنگ سفید استفاده کرد.

رنگ های مخصوص ترافیکی

رنگ ترافیکی فام زرد

  • راه احرافی به منظور عملیات اجرائی و محدوده عملیات راهداری و راهسازی
  • خطوط عرضی کاهنده سرعت در نقاط حادثه خیز
  • خظوط محوری گردنه های مه گیر در جاده های دوخطه و جدا نشده
  • خظوظ کناری در محل پل های باریک
  • در پارکینگ ها نیز استفاده می شود.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما