تولیدکننده ی رنگ خط کشی راه و خیابان ها

خط کشی راهها بسته به نوع راه متفاوت است و که این راهها به ازاد راهها و بزرگراهها با شانه اسفالتی و بزرگراهها با شانه خاکی و راههای اصلی با ADT(متوسط ترافیک روزانه ) بیشتر از 5000 و کمتر از 5000و راههای فرعی و راههای روستایی تقسیم بندی می شود.و روشهای اجرای این خط کشی ها نیز متفاوت می گردد. که باید حداقل میزان بازتاب برای هریک از این روشها را داشته باشد.اگر به دنبال تامین کننده و  تولید کننده رنگ های خط کشی خیابان ها و راه های درون و برون شهری هستید ایمن رنگ تاپ امادگی دارد که تامین انواع رنگ خط کشی خیابان ها و گلاسبید را برای شما  بر عهده بگیرد.

رنگ خط کشی خیابان ها

تولید رنگ خط کشی خیابان ها و راهها

مشاوره و فروش انواع رنگ خط کشی و حتی اجرای ان را برعهده می گیریم.کافی است به تولید کننده گان و مجریان ایمن رنگ تاپ،اعتماد کنید. متخصصان تولید رنگ های ترافیکی سالیان سال در راههای کشور موسفید کرده اند و ما به گفته خود ایمان داریم و این حرف زمانی  مشخص می شود.که ما بتوانیم ان را به مشتریان ثابت کنیم. همچنان که بیشتر دوستان به این مساله اذهان دارند.

رنگ خط کشی خیابان ها

روشهای معمول اجرای خط کشی در  محور راهها

 • ازاد راهها :اسکرید 
 • بزرگ راهها با شانه اسفالتی: اسکرید
 • بزرگ راه با شانه خاکی :اسکرید
 • راههای فرعی :اسپری سرد
 • راه روستایی: اسپری سرد
 • اصلی با ADT(متوسط ترافیک روزانه )کمتر از 5000:اسپری سرد
 • راه اصلی باَADT( متوسط ترافیک روزانه )بیشتر از 5000:اسپری گرم

رنگ خط کشی خیابان ها

روش های اجرای رنگ خط کشی در حاشیه راهها

 • ازاد راهها:اکستروژن
 • بزرگ راه با شانه اسفالتی:اکستروژن
 • بزرگ راه با شانه خاکی:اسپری گرم
 • راههای فرعی :اسپری سرد
 • راههای روستایی:اسپری سرد
 • راه اصلی باَADT( متوسط ترافیک روزانه )بیشتر از 5000:اسپری گرم
 • راه اصلی با ADT(متوسط ترافیک روزانه )کمتر از 5000:اسپری سرد

رنگ خط کشی خیابان ها

اهمیت و ضرورت رنگ خط کشی راه و خیابان ها

تحقیقات نشان می دهد که اجرای خط کشی بادوام باعث کاهش 12 درصدی تصادفات می گردد.این رنگ ها به جهت هدایت مسیر حرکت،و تکمیل سایر پیغام های کنترل ترافیک و افزایش ایمنی راهها کمک می کند. در واقع با هدایت و راهنمایی رانندگان به خصوص در هنگام شب و شرایط با دید محدود شده می تواند در جهت بهبود وضعیت راهها موثر باشد.هر چند می توان به وسیله نور  چراغ های برق مسیر را مشخص کرد،ولی این کار زیاد به صرفه نیست و انرژی زیادی نیاز دارد. که یکی دیگر از ابزار ها چشم گربه ای ها هستند.به هر حال هر ابزاری که برای خط کشی استفاده می شود باید درتمام عمر سرویس دهی از وضوح دید کافی برخوردار باشد.

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما