رنگ اپوکسی چیست

رنگ اپوکسی چیست و کابردهای ان در کجاست؟

انچه باید درمورد اینکه رنگ اپوکسی چیست و کاربردهای ان در کجاست باید بدانیم این است که این نوع رنگ از دوجزء رزین اپوکسی وهاردنر پلی امید تشکیل شده است و این رنگ به دلیل اینکه مقاومت کاوی در مقابل عوامل جوی و حتی اصطکاک دارد کاربردههای وسیعی در صنعت پیدا کرده است و یکی […]

بیشتر بخوانید