فروش مواد ضد خوردگی

تولید و فروش مواد ضد خوردگی نانو

تولید و فروش مواد ضد خوردگی ایرانی و بسیار جذاب وکه کار اجرایی را راحت و بی دردسر کرده است اغاز شد .فناوری نانو بکار رفته دران یکی از شاهکارهای علوم نانویی از نظر صاحب نطران شناخته می شود. تولید انبوه ان با حمایت ستاد فناوری نانو درایران اغاز شده است. و توانستیم از مقیاس […]

بیشتر بخوانید