مراکز توزیع رنگ اکریلیک صنعتی

رنگ های صنعتی شامل طیف وسیعی از رنگ ها بوده که از آن جمله می توان به رنگ اکریلیک صنعتی اشاره نمود. این رنگ بر پایه آب بوده و یکی از پر طرفدارترین رنگ های تولید

بیشتر بخوانید