خرید رنگ خط کشی

خرید رنگ خط کشی پارکینگ اداره جات

برای تفکیک ماشین الات و سواری های کارمندان اداره جات در پارکینگ ها چه تدابیری اندیشیده اید ؟ خرید رنگ خط کشی ویژه پارکینگ اداره جات از طریق گروه بازرگانی ایمن رنگ تاپ انجام می گیرد. خطوط مورب و قائم سفید و زرد روی اسفالت ایجاد کنید و براحتی ماشین خود را پارک کنید. و […]

بیشتر بخوانید
رنگ خط کشی خیابان ها

تولیدکننده ی رنگ خط کشی راه و خیابان ها

خط کشی راهها بسته به نوع راه متفاوت است و که این راهها به ازاد راهها و بزرگراهها با شانه اسفالتی و بزرگراهها با شانه خاکی و راههای اصلی با ADT(متوسط ترافیک روزانه ) بیشتر از ۵۰۰۰ و کمتر از ۵۰۰۰و راههای فرعی و راههای روستایی تقسیم بندی می شود.و روشهای اجرای این خط کشی […]

بیشتر بخوانید
خرید رنگ خط کشی پارکینگ

خرید رنگ خط کشی پارکینگ

جهت خرید رنگ خط کشی پارکینگ و مجتمع مسکونی یا اداری خود با ما تماس بگیرید اهمیت ویژه تفکیک پارک ماشین الات در پارکینگ ها و جدا سازی ان ها و نمایان شدن مسیر در تاریکی پارکینگ ،ما را بران داشت تا فروش ارزانترین رنگ خط کشی و مناسب ترین رنگ ها و با کیفیت […]

بیشتر بخوانید