فروش رنگ خط کشی اسفالت خیابان

خط کشی های وسط خیابان باعث می شود تا عبور و مرور با ایمنی بالا صورت بگیرد و هر کس بتواند با حق تقدمی که دارد از خط کشی عبور کند.‌ برای کشیدن این خطوط استفاده از

بیشتر بخوانید
قیمت خط کشی اسفالت

قیمت خط کشی اسفالت در رنگ امیزی

ایا می دانید قیمت خط کشی اسفالت چطور محاسبه می شود ؟ با توجه به تنوع رنگها روش های اجرا و خط کشی روی اسفالت متفاوت می شود. با توجه به درخواست های کارفرما شرایط اجرا و نوع رنگ ترافیکی متفاوت می شود . انواع خط کشی اسفالت رنگ امیزی اسفالت با رنگ سرد تک […]

بیشتر بخوانید