تولید رنگ خط کشی جاده و دلیل افزایش قیمت ان

ایا می دانید که بیش از ۱۰ درصد چرخش مالی صنعت رنگ درایران مربوط به  تولید رنگ خط کشی جاده  و علائم افقی است ؟  و دلیل افزایش قیمت ان درسال ۹۸ چیست ؟ ظرفیت های تولید رنگ بخصوص رنگ های  صنعتی و ساختمانی درایران زیاد بوده و ما به واقع ظرفیت این را داریم […]

بیشتر بخوانید