خرید رنگ خط کشی

خرید رنگ خط کشی پارکینگ اداره جات

برای تفکیک ماشین الات و سواری های کارمندان اداره جات در پارکینگ ها چه تدابیری اندیشیده اید ؟ خرید رنگ خط کشی ویژه پارکینگ اداره جات از طریق گروه بازرگانی ایمن رنگ تاپ انجام می گیرد. خطوط مورب و قائم سفید و زرد روی اسفالت ایجاد کنید و براحتی ماشین خود را پارک کنید. و […]

بیشتر بخوانید