گروه ایمن رنگ تاپ مفتخر به خرید و فروش رنگ های ترافیکی و جدولی وسوله ای

و پوششهای صنعتی اپوکسی و رنگ های ساختمانی وگلاسبید است.

تماس باما:

۰۹۱۲۰۰۸۹۵۴۲